Erzurum Ağzıyla AŞK şiiri

 

AŞK'ın en saf ve en gerçek hâli bu olsa gerek    ERZURUM AĞZIYLA AŞK ŞİİRİ 

Seni ele sevirem ki... 
Diyersen ki niye ? 
Ne bilim, işte ele.  

Seni görende bir hoş olir; ölir,ölir,ölirem. 
Ahşam olir.Davar,nahır,mal gelir, 
Komlar ahorlar dolir. 
Sayirem sayirem biri eksik.Bir daha sayirem 
Bir de bahirem sen yoksan.Üzilirem. 
Diyersen ki niye? Ne bilim işte ele. 

Yassi olir.Sekide eymek yiyecağam, 
Civili,lavaşı dürüm edirem.Kitlirem. 
Yudamirem.Sen ahlıma gelirsen. 
Boğazıma düğümlenir. 
Gene diyirsen ki niye? Ben napam işte ele 


Anam örtüleri serir.Yatağam. 
Mahcuplaniram. 
O da gidir külli biçara galirem. 
Uyuyacağam uyuyamirem. 
Gözlerim süzlir,gafam garişir. 
Yüreğim sıhişir,yatamiram. 
Gene diyersen ki niye? 
Bilmir misen işte ele. 


Guşluğa doğru dalirem. 
Hayel,hülya görirem. 
Sanki yanımdasan. 
Sevinir,sevinir,bir hoş olirem.  :D
Bir de ayiliram ki yasdığa sarılmışam.  
Diyacahsın ki niye? Aman..işte ele. 

Sabah olir.Horozlar ötir.Gün doğir. 
Gahirem.Bi cigara yahiram. 
Tayuhlara,culuhlara yem verirem. 
Culuhları dutir,dutir öpirem.  :D :D
Onnarı bile sene benzedirem.  :P
Sahın deme niye? Ne bilim, işte ele. 


Ay gibi gelir,gün gibi gidirsen. 
Hep ömrümden götürirsen. 
Beni yiyir,yiyir bitirirsen. 
Seni nasıl sevdiğimi bilirsen. 
Diyirsen ki niye? Bilirsen işte ele. 


Babam beni gapıya,bacıya koymir diyirsen. 
Eyi halt yiyirsen.   :D:D:D
Evde durduğun yoh. 
Goni gomşiya,ezen-bibingile niye gidirsen? 
Dayıngilde,emmingilde ne işin var? 
Sevirem,çıh cama tırhıca yüzün görim. 
Sahın deme niye? işte ele.
   


AŞK, HER DİLDE, HER DİYARDA GÜZEL, ÖYLE DEĞİL Mİ... ;)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !